PDA

View Full Version : Tủ sách luật 1. Luật quảng cáo!
 2. Luật doanh nghiệp?
 3. Thay đổi luật in ấn báo chí?!
 4. Luật lao động
 5. Luật bảo hiểm y tế
 6. Luật điện ảnh
 7. Luật Cư trú
 8. Một số chính sách mới về Cứu trợ xă hội và hỗ trợ của Nhà nước
 9. Những nội dung cơ bản của Luật Dạy nghề
 10. T́m hiểu về tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân
 11. T́m hiểu luật giao dịch điện tử
 12. Những quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn các cơ quan của C.P và UBND địa phương
 13. Những quy định mới về nghĩa vụ quân sự
 14. T́m hiểu luật thủy sản và văn bản hướng dẫn thi hành
 15. Quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản
 16. Hỏi đáp về Luật thương mại năm 2005
 17. Hỏi đáp bộ luật Dân sự năm 2005
 18. T́m hiểu Luật Khiếu nại, tố cáo
 19. Bộ luật lao động
 20. T́m hiểu Luật doanh nghiệp
 21. Cẩm nang nghiệp vụ Bí thư Đảng ủy các cấp
 22. Luật xây dựng
 23. Hệ thống các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
 24. Văn kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO)
 25. T́m hiểu luật kinh doanh bất động sản
 26. Luật thương mại 2005
 27. Luật Doanh nghiệp năm 2005
 28. Tax Export Import Tariff And Vat On Import
 29. Biểu thuế - Thuế nhập khẩu MFN hậu WTO
 30. Cẩm nang pháp luật dành cho thanh niên
 31. Hỏi đáp về những vấn đề cốt yếu của Bộ luật dân sự năm 2005
 32. T́m hiểu các quy định pháp luật về cán bộ công chức
 33. 216 t́nh huống hỏi đáp về pháp luật lao động
 34. Hỏi đáp pháp luật về xuất bản in phát hành
 35. T́m hiểu pháp luật về quảng cáo
 36. Chứng cứ và nghệ thuật chứng minh trong các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại
 37. Những quy định về xuất nhập cảnh
 38. T́m hiểu luật khoa học và công nghệ
 39. Hỏi đáp về quyền thừa kế trong bộ Luật dân sự
 40. T́m hiểu luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các VB hướng dẫn thi hành
 41. T́m hiểu các quy định pháp luật về bảo hiểm xă hội và bảo hiểm y tế
 42. T́m hiểu các quy định pháp luật về bảo hiểm xă hội và bảo hiểm y tế
 43. T́m hiểu luật Kế toán, luật Thống kê, luật Kiểm toán nhà nước & vb hướng dẫn thi hành
 44. T́m hiểu nội dung bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành
 45. T́m hiểu hệ thống văn bản pháp luật về lĩnh vực dược
 46. Sổ tay pháp luật dành cho cán bộ xă, phường, thị trấn
 47. Hỏi đáp pháp luật phổ thông - Tập 3
 48. Hỏi đáp luật phổ thông - Tập 2
 49. Hỏi đáp pháp luật phổ thông
 50. Pháp luật và gia đ́nh
 51. Hỏi đáp về việc giao đất - cho thuê đất
 52. Pháp luật và gia đ́nh
 53. Khi các quan chức vào nhà đá
 54. Đi t́m sự thật
 55. Pháp luật - thực tiễn và án lệ
 56. Thủ tục giám đốc thẩm trong luật tố tụng h́nh sự
 57. Thực tiễn xét xử và pháp luật h́nh sự
 58. Chứng cứ và nghệ thuật chứng minh trong các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại
 59. 171 câu hỏi đáp pháp luật dành cho Việt kiều
 60. Luật kinh doanh bất động sản
 61. Luật kinh doanh bất động sản
 62. Luật chứng khoán năm 2006
 63. T́m hiểu danh mục hàng hóa và thuế suất của Việt Nam để thực hiện CEPT
 64. Các chủ trương văn bản quy phạm pháp luật mới về chính sách quản lư, sử dụng đất đai
 65. Chỉ dẫn áp dụng pháp luật về đất đai
 66. Thuế 2006 Biểu thuế xuất khẩu - Nhập khẩu tổng hợp và thuế GTGT hàng nhập khẩu
 67. B́nh luận về quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam
 68. Quy định về công ty cho thuê tài chính
 69. B́nh luận khoa học - Luật cạnh tranh
 70. Văn bản pháp luật về quản lư ngoại hối (2004 - 2005)
 71. Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành
 72. Luật thương mại
 73. Hỏi đáp về Luật thủy sản
 74. Hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
 75. Chính sách tiền lương mới - Tập 3
 76. Hỏi và đáp về Pháp lệnh dự trữ Quốc gia và các văn bản hướng dẫn thực hiện
 77. Hỏi và đáp về Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
 78. Hỏi và đáp về luật kế toán
 79. 98 sơ đồ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
 80. Các văn bản hướng dẫn thực hiện pháp lệnh giá
 81. Hệ thống văn bản pháp luật về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
 82. Hỏi đáp về luật an ninh quốc gia
 83. Hỏi và đáp về luật giao thông đường thủy nội địa
 84. Hỏi đáp về luật hợp tác xă
 85. Hỏi và đáp về luật đầu tư
 86. T́m hiểu luật bảo vệ môi trường
 87. Hỏi và đáp về luật giám định tư pháp
 88. Hỏi và đáp về luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005
 89. Các văn bản h.dẫn t.hiện luật ban hành văn bản quy phạm phápluậtvàcôngtácvănthưlưutrữ
 90. Bộ luật tố tụng h́nh sự và văn bản hướng dẫn thực hiện
 91. Định mức dự toán xây dựng công tŕnh - Phần xây dựng
 92. Định mức dự toán khảo sát xây dựng
 93. T́m hiểu bộ luận dân sự năm 2005
 94. Chính sách tiền lương mới thực hiện từ tháng 10/2004 - Tập 1
 95. Định mức dự toán duy tŕ hệ thống thoát nước đô thị và duytŕhệthốngchiếusángcôngcộng
 96. Hỏi và đáp về Luật xây dựng
 97. Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện
 98. Hỏi và đáp về Pháp lệnh dân quân tự vệ
 99. 297 t́nh huống và giải đáp về bộ luật dân sự
 100. Hỏi - đáp về pháp lệnh tổ chức điều tra h́nh sự và các văn bản hướng dẫn thực hiện
 101. Tài liệu học tập luật giao thông đường bộ
 102. 200 mẫu soạn thảo văn bản thông dụng
 103. Sách học luật giao thông đường bộ dùng học thi lấy bằng lái xe các hạng.
 104. Sinh viên Luật kinh tế Nên đọc sách ǵ
 105. Hướng dẫn chi tiết, thi hành luật quản lư thuế và hệ thống, biểu mẫu kê khai các loại thuế, biểu mẩu