PDA

View Full Version : Cc loại bn 1. Bn b huế
 2. Bn cry g
 3. Bn chả H Nội
 4. Bn cua l chanh
 5. Bn thịt nướng (kiểu H Nội)
 6. Bn thịt nướng (kiểu Si Gn)
 7. Bn sung
 8. Bn xo kiểu Singapore
 9. Hủ tiếu xo (pad thai)
 10. M kh
 11. Phở
 12. Phở cuốn tm thịt
 13. Phở b
 14. Bn riu cua
 15. Bn Bung Dọc Mng
 16. Bn Tm Chua Cay
 17. Bn C Nấu Mẻ
 18. Bn Giả cầy
 19. Cch lm bn mọc
 20. Cch lm bn ốc
 21. Top 10 mn ăn VN dưới 1 USD nổi tiếng trn CNN
 22. Top 10 mn ăn VN dưới 1 USD nổi tiếng trn CNN
 23. Văn ha ẩm thực H Nội xưa v nay