PDA

View Full Version : Ch 1. Ch thi
 2. Ch tri nước
 3. Chuối sốt caramen
 4. Ch nha đam
 5. Xi bắp
 6. Xi gấc
 7. Ch chuối
 8. Ch nếp cẩm nhn lồng
 9. Ch sen trứng g
 10. Ch CỦ NĂng HỘt LỰu
 11. Ch ThƯng
 12. Ch Khoai Mn Cao
 13. Ch Đu TrẮng NuỚc CỐt DỪa
 14. Ch Hoa Cau
 15. Ch Hạt Sen Sữa Tươi
 16. Ch Trn Chu, Nhn Nhục
 17. Ch ĐẬu Xanh Đnh SẦu Ring
 18. Ch ĐẬu Xanh Đnh NƯỚc CỐt DỪa
 19. Hương vị qu nh: Bnh tri Bằng Giang
 20. Sấu ngm
 21. Ch nha đam
 22. Rau cu dừa-mt cho mu h
 23. Cch lm sữa chua v kem Caramel :X