PDA

View Full Version : Địa lư & Nhân vật lịch sử 1. Giới thiệu DI SẢN VĂN HÓA HUẾ
 2. Hoàng thành và Tử cấm thành
 3. Trường Quốc tử giám
 4. Huế
 5. Nhắc lại chuyện nghiên mực Tức Mặc Hầu
 6. Giới thiệu Nguyễn Phúc Tĩnh Ḥa, một trong Tam Khanh đất Thần kinh (Huế)
 7. Cuộc khởi nghĩa Đoàn Hữu Trưng.
 8. Nh́n lại vụ án Hồng Bảo
 9. Ấu Triệu
 10. Nguyễn Phúc Hồng Tập và cuộc nổi dậy 1864 tại Huế
 11. Nội tán Nguyễn Khoa Đăng.
 12. Gia Long Hoàng đế (1802-1819)
 13. Cầu Trường Tiền