PDA

View Full Version : Địa lư & Nhân vật lịch sử 1. Thông tin về địa danh Sài G̣n
 2. Nhà thờ Đức Bà - Vương Cung Thánh Đường
 3. Nhớ chùa Khải Tường
 4. Chiều giông "Mả ngụy" cũng giông …
 5. Nhắc lại chuyện Lăng Cha Cả...
 6. Phan Văn Hớn và cuộc khởi nghĩa Mười Tám Thôn Vườn Trầu
 7. Ông nghè Trương Gia Mô.
 8. Chùa Kim Chương.
 9. Châu Văn Tiếp, một trong Gia Định tam hùng.
 10. Ngô Nhân Tịnh.
 11. Nguyễn Văn Nhơn, vị Tổng trấn đầu tiên của Gia Định thành.
 12. Đỗ Thanh Nhơn
 13. Thiền sư Thiệt Thành Liễu Đạt.
 14. Dinh Độc Lập
 15. Danh tướng Nguyễn Cửu Đàm
 16. Chùa một cột, khuê văn các, tượng nhân vật lịch sử VN? Qùa tặng 1000 năm TLHN.
 17. Chợ Điều Khiển tại Sài G̣n xưa