PDA

View Full Version : "Từ điển... mini" 1. "Mật t ruồi nhiều"
 2. "Cả v lấp miệng em"
 3. "hm ngn"
 4. "chớt nhả"
 5. ngỏn ngoẻn
 6. "điểm xạ"
 7. Mch qu
 8. b
 9. qu cố
 10. lp ngp
 11. Chấp bt
 12. "Đnh trống bỏ di"
 13. "Cựu" hay "nguyn"
 14. "Song" v "nhị" - Dng như thế no?
 15. "Đậu" hay "đổ"
 16. Giải thch từ: Nhất, Nhấc, Nhứt, Nhức, Nhắt, Nhắc....
 17. "Hạo Nhin"
 18. Ma len tru
 19. Cu ny c nghĩa thế no?
 20. Giờ T Canh Ba
 21. Thắc mắc
 22. Tri thức v tr thức
 23. "Ti" v "Chng ti"
 24. "Yu" v "thương"
 25. Bảng v biển
 26. Chữ v từ, khc nhau?
 27. Hi nụ tầm xun?
 28. Ni nghĩa l g?
 29. Ăn
 30. Thốt ln như thế no ?
 31. TRỜI ƠI ! nghĩa tốt hay l xấu?
 32. "Tứ Thư tập ch" hay....?
 33. Cu đối
 34. Bất, phi & v?
 35. Từ "l x" từ đu m c?
 36. ba hồi chn tiếng
 37. Vo mng ba, ra mng bốn
 38. Văn hiến l g?