Quy Định Của Diễn Đàn - Diễn đàn nhà sách Sông Hương

 

Nội quy diễn đàn Nhà sách Sông Hương

1. Không đưa những thông tin và các website mang tính chống đối, phản động, vi phạm hiến pháp và pháp luật của nước Việt Nam; hoặc những thông tin hay website nhiễm virus.

2. Không được gửi bài có nội dung tục tĩu, khiêu dâm, có khuynh hướng đe dọa tính mạng, thù hằn…

3. Không được gửi nhiều bài viết (từ 3 bài trở lên) có cùng một nội dung trong cùng một đề tài; hoặc gửi nhiều bài viết có nội dung không liên quan đến đề tài tham gia.

4. Mỗi thành viên phải chịu trách nhiệm về nội dung bài viết gửi đến diễn đàn.

5. Ban quản trị diễn đàn có quyền biên tập nội dung đăng tải trên diễn đàn mà không cần thông báo trước.

6. Các bài viết đưa lên diễn đàn bắt buộc phải gơ Tiếng Việt có dấu. Không dùng những từ không rơ nghĩa như: pà, wa, ặc, rùi...

7. Nếu thành viên vi phạm những điều trên, Ban quản trị diễn đàn có nhiệm vụ nhắc nhở. Nếu thành viên không sửa chữa hoặc không có lư do chính đáng mà tái phạm lần nữa th́ sẽ bị xóa tên trên diễn đàn.

BAN QUẢN TRỊ