Nguồn: https://sachweb.com/sach-dien-tu/sac...ieu-dung-e266/

Chung quanh chất phụ gia thực phẩm, chúng tôi đă nhận được nhiều câu hỏi đặt ra, đại loại như chất phụ gia là ǵ? Tại sao dùng chúng? Có cần thiết hay không? Làm sao biết chúng có trong thực phẩm? Đây là những nội dung mà người tiêu dùng luôn muốn biết nhưng không có ai để hỏi. V́ vậy, “Chất phụ gia thực phẩm – Cẩm nang cho người tiêu dùng” được biên soạn để làm nguồn tham khảo cho những ai quan tâm đến chất phụ gia, và nó cũng là công cụ giúp người tiêu dùng biết cách nhận diện chất phụ gia ǵ đang có rong thực phẩm ḿnh ăn hàng ngày.Với cách tŕnh bày dễ hiểu, thân thiện với mọi người, cuốn sach dien tu này sẽ hướng dẫn cho người tiêu dùng một cách hức dễ dàng để nhận diện chất phụ gia nào có trên nhăn bao b́ thực phẩm, t́m ra tên hóa chất từ mă số của chất phụ gia đó và hiểu được chức năng của nó. Nếu người có dị ứng với chất phụ gia th́ cũng biết để tránh. Chịu trách nhiệm và biên soạn nhà xuất bản tổng hợp Hồ Chí Minh.