Nằm trong thư viện phật giáo của nhà xuất bản tổng hợp HCM. Tác giả quyển Luận Giải Thi Tụng Mười Bức Tranh Chăn Trâu, do Thiền sư Pháp hiệu Quảng Trí viết quyển Luận này, vào đầu Thế kỷ thứ mười tám dưới thời Vua Lê Dụ Tông. Pháp môn chăn trâu phỏng theo Kinh Phật, kết tụ với Tổ Giáo mà sắp xếp thành mười mục, dưới mỗi mục là bài Tụng. Về tranh th́ h́nh ảnh rơ ràng, ư nghĩa sâu kín. Về bài Tụng th́ lời gần, mà ư chỉ sâu xa. Một phương pháp điều phục tâm, thứ lớp tiến tu.Đă bao giờ bạn thử ngắm 10 bức tranh chăn trâu và suy ngẫm về ư nghĩa của nó trong một buổi chiều tà gió mát, cảnh vật yên tĩnh, êm ả và hăy đọc lời luận giải của thiền sư Quảng Trí. Tuy đây là cuốn sách về Phật giáo nhưng nó lại bao hàm ư nghĩa về cuộc đời. Cuốn sách giúp chúng ta thưởng thức những phút giây b́nh lặng của cuộc sống giữa ḍng đời náo nhiệt..

Thiền sư Quảng Trí ở vào đời vua Lê Dụ Tông, thời Lê trung hưng. Rất tiếc là tiểu sử của Ngài và chùa Ngài ở chưa t́m được. Đây là một thiếu sót trong sử Phật giáo Việt Nam, do v́ các nhà ghi sử thời Lê trọng Nho khinh Phật nên không nêu cái hay của nhà Phật, khiến cho phần sử liệu Phật học thiếu sót nhiều.

Ở đây Ngài tán thán nhà vua có tâm Phật và không quên lời vàng phó chúc của đức Phật. Đức Phật phó chúc cho vua lúc nào? Theo trong kinh, có đoạn đức Phật phó chúc cho tất cả chư thiên và những vị vua chúa trên nhân gian sau này là những người ủng hộ chánh pháp để lưu truyền măi măi. Đây là dẫn kinh xưa chớ không phải đức Phật trực tiếp phó chúc cho vua Lê Dụ Tông. V́ thế nên nhà vua biết sửa đổi những điều cũ xưa, làm lại những điều mới mẻ, khiến cho khuôn phép nơi đất Phật được chuyển thông. Khi trước, ngài Chân Nguyên tôn vua Lê Hy Tông là Giác vương, c̣n ở đây ngài Quảng Trí tán thán vua Lê Dụ Tông là người biết chuyển đổi cho xứ sở ḿnh, cho đất Phật của ḿnh được chuyển thông, được thích ứng với tất cả quân dân. Thế nên trong thời này Phật giáo rất là hưng thạnh.Doc sach online Luận Giải Thi Tụng Mười Bức Tranh Chăn Trâu: https://www.sachweb.com/nha-xuat-ban...han-trau-e586/