Có anh nông dân hút nhiều thuốc lào viêm phổi. Một bữa nặng quá ho ra máu. Người nhà thấy thế đưa đến trạm xá. Đến nơi ông bác sĩ trực bảo;
- Nó nàm thao ? (nó làm sao ?)
- Dạ ... nôn ra máu bác sĩ ạ.
Thế là ông hư hoáy ghi vào sổ khám bệnh; "Lôn ra máu". Rồi ông nói ráo hoảnh;
- Đưa ngay lên Huyện, trường hợp lày lặng lắm.
Đến huyện bác sĩ trực nh́n qua sổ y bạ càu nhàu;
- Mẹ, ngu quá, có dấu huyền cũng không đánh vào, "lôn" là cái khỉ ǵ mà lại ra máu?
Rồi quát;
- Đưa người nhà lên Tỉnh ngay (sau khi ông cẩn thận thêm vào một dấu huyền to đùng)
Đến tỉnh, bác sĩ trực chửi tục ;
- Đcm cái bọn thất học! Dùng từ bố láo, học măi mà không biết gọi một từ "âm hộ" cho đàng hoàng.
Rồi quát;
- Y tá đâu, sắp đẻ rồi, người này đang bị băng huyết này...
Xe băng ca chạy rầm rầm quưnh quáng, không ai nh́n bệnh nhân, cô y tá đẩy xe vào pḥng cấp cứu tḥ tay khám giữa hai chân "sản phụ" rồi hét lên;
- Đẻ ngược rồi, em đă túm được một chân đứa bé...