Trước khi bắt đầu một chiến dịch bất kỳ, để đánh giá đúng mục tiêu bạn đều phải tra một số bước cơ bản sau, trong việc in brochure tphcm của chúng tôi dưới đây, cũng sẽ tŕnh bày các bước đi cơ bản nhất để bạn lựa chọn và lên kế hoạch hiệu quả.
- Nghiên cứu: Kiến thức là điểm tựa vững chắc để phác thảo ư tưởng viết hiệu quả. Bạn phải biết được người nhận mục tiêu là ai; họ đang đối diện với vấn đề ǵ in name card và đâu là cách truyền tải phù hợp với họ.
- T́m điểm chung: Tiếp theo, bạn cần xác định được điểm chung giữa vấn đề của người tiêu dùng và giải pháp công ty bạn cung cấp. Những điểm chung này sẽ là yếu tố cần nhấn mạnh trong nội dung mà bạn cung cấp truyền đạt trên tấm brochure. V́ các yếu tố này sẽ thúc đẩy người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cho sản phẩm, dịch vụ.
- Lên khung ư tưởng và phác thảo nội dung: Bạn có thể áp dụng công thức AIDA: Attention (Sự chú ư), Interest (Sự hứng thú), Design (Thiết kế) và Action (Hành động) để phát triển khung sườn nội dung từ các điểm chung vừa t́m thấy. Khi khung sườn hoàn tất là lúc bạn bắt đầu đặt thiết kế.
- Xem lại: Ở giai đoạn này, đầu tiên, bạn cần kiểm tra xem nội dung như vậy đă thể hiện được đặc tính sản phẩm liên quan đến khách hàng mục tiêu chưa. Tiếp theo, hăy nhờ đồng nghiệp xem lại để t́m xem có câu nào chưa rơ ư, h́nh ảnh nào chưa ấn tượng, chưa phù hợp, câu văn sologan nào chưa súc tích và có ư tưởng mục tiêu nào đang bị lướt qua không.
- Hoàn thiện: Dựa vào các phản hồi từ người đọc, hăy hoàn thiện thêm cho việc in brochure tphcm chuyên nghiệp của bạn. Bạn có thể lặp lại bước 4 và 5 cho đến khi thấy tự tin về bài in của ḿnh.