Bảng tra cứu công thức toán 6 này gồm có những mục sau: Số tự nhiên - Số nguyên - Phân số - Đoạn thẳng - Góc. Bảng công thức này sẽ giúp các em nắm rơ những công thức cơ bản về môn toán lớp 6, dễ nhớ và dễ áp dụng vào bài tập.