Chào mọi người !
Tôi la Minh !
Tôi là người đang rất muốn sang Nhật bản , tuy nhiên ko phải để làm việc , mà để sang đó học hỏi người Nhật . Tuy nhiên khả năng tài chinhs của tôi rất eo hẹp . Tôi đang cần biết những con đường nào để sang được Nhật bản .
Bất kể cách nào miễn là phải sang được nước Nhật
Rất mong được mọi người chi giúp
Tôi chân thành cảm ơn !