Đề nghị các bạn post lại những bài viết trước đây đă post trên Thread này, v́ Server bất th́nh ĺnh "đột tử" ngày 18-7-2009 nên một số dữ liệu trên diễn đàn đă bị mất từ khoảng tháng 7-2008 đến tháng 7-2009. Rất mong các bạn thông cảm v́ sự cố xảy ra ngoài ư muốn của BQT diễn đàn, chân thành cảm ơn các bạn.